spot_img
ForsideNyhederneKryptovaluta og beskatning

Kryptovaluta og beskatning

Efterhånden er de fleste bekendte med ordet og fænomenet kryptovaluta. Det fylder mere og mere i vores økonomiske bevidsthed, og flere og flere interesserer sig for investering og køb af denne digitale valuta. Derfor er det selvfølgelig nødvendigt at forholde sig til beskatning af denne nye og særlige form for investering, som florerer på markedet. Hvis du har behov for at vide mere om, hvilke skatteregler, der gælder i forbindelse med investering i kryptovaluta, så kan du blive klogere her.

Kryptovalutaerne har indtaget den økonomiske verden med storm og har udfordret vores klassiske forståelse af valuta og værdi. Kryptovalutaens decentraliserede status og den nye og komplicerede teknologi, som den eksisterer i, har skabt lige dele fascination og frygt i den finansielle sektor. Da kryptovalutaen fungerer på en så markant anderledes måde end gammeldagsvaluta, er det naturligvis også gældende, når det kommer til beskatning af den digitale valuta. Hvis du er bidt af investeringer i kryptovaluta, skal du have styr på skatten. Her vil du få en indføring i, hvordan man beskatter den digitale valuta.

Fra skepsis til åbne arme

I første omgang var bankerne ret skeptiske overfor den nye valutaform, så de anbefalede ikke deres kunder at engagerer sig i den digitale valuta. Faktisk var de allerfleste imod at handle med kryptovalutaen, da de så det som et alt for usikkert felt for investeringer. Det skyldes i særdeleshed kryptovalutaens decentralisering – at dens værdi ikke kan kontrolleres eller justeres af nogen. Det er med til at skabe store udsving i værdien. Det kan derfor være en meget risikabel investering, hvorfor mange banker frarådede deres kunder fra det. Der er dog nogle banker, der er blevet mindre skeptiske og har set interessen for kryptoen stige. Derfor er de gået ind i handlen med kryptovalutaen.

Skat udlægger klar linje

De stigende investeringer og finansielle interesse i den digitale valuta viser sig i det finansielle system. I 2018 besluttede Skatterådet, at det nødvendigvis må være skattepligtigt at investere i kryptovaluta, da man investerer i et spekulationsøjemed. I sådanne tilfælde er beskatning af gevinsten altid gældende. I samme ombæring fik Skat udarbejdet en udførlig vejledning i, hvordan de skattemæssige forhold er i forbindelse med kryptovaluta. Heri indgår, hvordan man forholder sig til eventuelle tab eller gevinster, når man skal udfylde sin årsopgørelse.

I 2021 offentliggjorde SKAT en pressemeddelelse, hvor de meddeler at de skatteregler, der på daværende tidspunkt gjaldt for kryptovaluta skulle undersøges nærmere. Denne udmelding var blandt andet motiveret af, at SKAT havde fået øje på huller i systemet. Omtrent 67% af de 16000 virksomheder eller privatpersoner, der handler med krypto, havde bevidst eller ubevidst sjusket med indberetningerne.

Handel med krypto

Der findes to forskellige måder at investere i kryptovaluta på. Man kan enten investere i eller købe kryptovalutaer direkte og til opbevaring i elektronisk wallet. Ved denne form for investering kommer du til at eje kryptoaktivet. En anden mulighed er at erhverve dig en form for samling, som baserer sig på flere underliggende kryptoer, hvor du ikke selv administrerer det. Det er en form for finansiel kontrakt, som forskellige firmaer udbyder. Det er et komplekst system, og det kan derfor være lidt kringlet. Hvis du har brug for mere viden om handel med kryptovaluta, så kan du blive klogere ved at besøge Handlakryptovaluta.se.

Beskatning på gevinster ved kryptohandel

Den nuværende praksis omkring beskatning af afkast og tab på investeringer i kryptovaluta adskiller dig ret markant fra andre investeringstyper på markedet. Det skyldes, at det beskattes som en personlig indkomst. Det skyldes, at når man som privatperson investerer i eller køber kryptovaluta, så investerer man i et spekulationsøjemed. Når det er tilfældet, vil der altså være en beskatning på den personlige indkomst. Det betyder altså, at hvis man opnår en gevinst i forbindelse med sine investeringer, skal man betale marginalskat i et gennemsnit på 52%. Procenten afhænger naturligvis af øvrig indkomst. Hvis du derimod har lidt et tab i dine investeringer, er der en fradragsværdi på omkring 25%.

Beskatning af direkte investering

Hvilken beskatning, der gør sig gældende afhænger selvfølgelig af, hvilken form for investering, du har. Der er nemlig forskel på de to muligheder, som beskrevet tidligere. Hvis du gerne vil have kryptyoaktivet liggende og dermed investere direkte i kryptovalutaen, så kan bekatningen på gevinsten variere alt efter, hvad formålet med investeringerne er. Her kan det dog blive lidt kompliceret. Det er nemlig sådan, at hvis man kan argumentere for, at man ikke har spekuleret i kurs og afkast i forbindelse med investeringen, så kan man i princippet få en skattefri gevinst. Det kan dog være vanskeligt at gennemføre jf. Skatterådets linjer omkring investeringer.

Beskatning af investering via kontrakt

Hvis du følger den anden investeringsmulighed, hvor du investerer i flere forskellige kryptovalutaer, gælder andre regler. Disse former for investeringer er, at kursen på kontrakten er funderet i bevægelserne i en eller flere kryptovalutaer. Derfor beskattes disse investeringer efter regler for finansielle kontrakter. Det betyder, at de fremfor at beskattes som privat indkomst beskattes som kapitalindkomst. Her er der en markant lavere skattepligtig procent. I en gennemsnitlig kommune vil det være mellem 37%-42%. Det afhænger dog af øvrig indkomst, værdier og løn. Hvis man skulle risikere et tab i forbindelse med en kontrakt-investering, så kan man modregne, hvis man har gevinst på øvrige finansielle kontrakter.

Realiserede og urealiserede gevinster

Man taler både om realiserede og urealiserede gevinster i forbindelse investeringer på finansielle kontrakter. Det betyder, at man beskattes af begge kategorier. Hvis man derimod investere direkte som privatperson er det blot den realiserede gevinst eller fortjeneste, der bliver beskattet. Det er en fordel ved den direkte investering, at du kan undgå at betale skat for urealiserede gevinster. Der trækkes til gengæld flere procenter af din gevinst i denne form for investering end ved investering via finansiel kontrakt. Der er altså åbenlyse fordele og ulemper ved begge muligheder, og det kan være svært at afgøre, hvilken mulighed, der er bedst egnet. Det er formentlig mest af alt et spørgsmål om temperament. Det er en god idé at overveje nøje, hvad der giver bedst mening, inden man kaster sig ud i investeringen.

latest articles