spot_img
ForsideNyhederneTropperne samles i dansk cybersikkerhedsindsats

Tropperne samles i dansk cybersikkerhedsindsats

Mange gode initiativer sættes i disse år i gang for at styrke cybersikkerhed i dansk erhvervsliv. Men nu skal det være slut med at skyde med spredehagl. En ny samlende enhed, Danish Hub for Cybersecurity, skal skabe synergi og koordinere igangværende initiativer. Og så skal flere nye tiltag også iværksættes.

Cybersikkerhed står højt på agendaen i danske virksomheder. Skrækhistorier skræmmer og prisen for at blive ramt af cyberangreb kan være høj. Men selvom mange har erkendt, at sikkerhed er en stor udfordring, så ligger løsningen ikke altid lige for. Det problem skal en ny dansk cyber-hub være med til at løse.

Første skridt er altid erkendelsen. Altså at danske virksomheder er udfordrede på cyberområdet. Den erkendelse er ved at være vidt spredt i erhvervslivet. Dernæst kommer et nyt og vanskeligt skridt. At få håndteret truslen på en god måde. Ved at etablere en ny dansk hub med fokus på cybersikkerhed er ambitionen at samle de mange gode tiltag som findes rundt omkring i Danmark, så vi får delt erfaringer og skabt synergier på tværs af aktører på området og får skabt et økosystem, der bidrager til udviklingen af innovative cyberløsninger,” siger Tim Sloth Jørgensen, der er programchef for Industriens Fonds særlige indsats inden for cybersikkerhed.

Det nye samlingssted, som etableres under overskriften Danish Hub for Cybersecurity, er allerede fra sin begyndelse bredt forankret.

Der er tale om et nationalt initiativ. Derfor giver det god mening at alle otte universiteter er engagerede i projektet helt fra starten, sammen med tre GTS-institutter, to erhvervsakademier og to faglige erhvervsnetværk. På den måde står den nye hub stærkt inden for både forskning, innovation og undervisning, og har samtidig en stor kontaktflade til erhvervslivet og iværksættermiljøet,” siger Christian Damsgaard Jensen, der er leder af sektion for cybersikkerhed på DTU Compute og formand for bestyrelsen for den nyetablerede Danish Hub for Cybersecurity.

Projektpartnerne har – sammen og hver for sig – allerede gang i forskellige erhvervsrettede tiltag på cyberområdet. Så det nye partnerskab, bestående af i alt 15 organisationer, starter i løb.

Vi har allerede gang i mange vigtige initiativer indenfor cybersikkerhed. Men nu fyrer vi godt op under kedlerne, sætter koordineringen i højsædet og så rykker vi i samlet flok, så vi bedst muligt kan ruste virksomhederne. Indledningsvist skal vi kortlægge og udvikle de fysiske rammer omkring hubbens arbejde – eksempelvis behovet for hackerlabs, testfaciliteter eller virtuelle træningsplatforme. Der er meget at tage fat i,” siger Ole Lehrmann Madsen, adm. direktør for Alexandra Instituttet, der sammen med Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut og Force Technology udgør GTS-institutterne i Danish Hub for Cybersecurity.

Lederen af den nye hub ventes at blive fundet hen over sommeren. Hun eller han ansættes af hubbens bestyrelse, der består af Christian D. Jensen fra Danmarks Tekniske Universitet, Klaus Bolving fra Inno-Sec, Gert Læssøe Mikkelsen fra Alexandra Instituttet, Jens Christian Godskesen fra IT-Universitetet, Torben Larsen fra Aalborg Universitet, Jesper Nordentoft fra Københavns Erhvervsakademi og Tim Sloth Jørgensen fra Industriens Fond.

Lederen kommer i sit daglige arbejde til at læne sig op ad et advisory board bestående af danske virksomheder, der på forskellig vis arbejder med cybersikkerhed. Med søsætningen af den nye hub får Danmark en tværgående paraply for fremme af innovation og udvikling inden for cybersikkerhedsløsninger.

Målet med den nye hub er at styrke erhvervslivets konkurrenceevne. Det handler derfor om at skabe innovative og sikre produkter ude i virksomhederne. Produkter og løsninger som kan stå stærkt i den globale konkurrence og kan bidrage til at beskytte erhvervslivet mod cybertrusler. Og derfor skal hubben også arbejde for at sætte ekstra skub i kommercialiseringen af forskning og teknologiske løsninger gennem både nye og eksisterende virksomheder. Det er det der er endemålet, altså at hæve kompetencerne i både forskningskredse og i erhvervslivet, og ad den vej styrke dansk erhvervsliv,” siger Tim Sloth Jørgensen, der som programchef i alt har 100 mio. kroner til rådighed i Industriens Fond, hvoraf 21 mio. kroner nu er øremærket til Danish Hub for Cybersecuritys strukturerede arbejde med at skabe flere startup-virksomheder og styrke særligt de små og mellemstore virksomheder, der leverer cyberløsninger eller har behov for at højne sikkerheden i produktporteføljen.

FAKTA:

Danish Hub for Cybersecurity iværksættes af Alexandra Instituttet, CenSec/Inno-Sec, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut, Erhvervsakademi Aarhus, FORCE Technology, InfinIT, IT-Universitetet, Københavns Erhvervsakademi, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Industriens Fond har bevilliget 21 mio. kroner til projektet som led i fondens særlige indsats indenfor cybersikkerhed.

KONTAKT:

Ole Østrup, formidlingschef, Industriens Fond, 23 80 06 60, [email protected].
Anders Pall Skött, Senior Forretningsudvikler, Danmarks Tekniske Universitet, 93 51 17 43, [email protected].

Læs mere hos Industriens Fond

latest articles