spot_img
ForsideNyhederneSikker bolig med uskiftet bo

Sikker bolig med uskiftet bo

Hvis du ønsker at sikre dig, at længstlevende ægtefælle kan blive siddende i boligen, når den ene part afgår ved døden, kan du overveje at sidde i uskiftet bo. Uskiftet bo indebærer, at der ikke skiftes med afdødes arvinger. Det vil have den effekt, at længstlevende ægtefælle frit kan råde over hele boets formue uden at betale noget til eksempelvis børn eller andre arvinger. Hvor det umiddelbart kan lyde som en god ide, og det også er forbundet med en lang række af fordele, skal du dog være opmærksom på, at der også kan være flere ulemper ved denne metode. Men lad os først se på, hvordan uskiftet bo kan hjælpe dig med at blive siddende i din bolig.

Sådan kan uskiftet bo hjælpe dig

Den største fordel ved at sidde uskiftet bo er naturligvis, at du slipper for at skulle dele arven med andre livsarvinger. Det er alt andet lige med til at sikre din finansielle situation, idet disse under normale omstændigheder ville være berettiget til en ¼ af formuen.

Dertil slipper du også meget billigt i forhold til at skulle skifte boet. Du skal kun betale en retsafgft på 500 kroner, og du kommer ikke til at have udgifter til en bobestyrer eller andet i forbindelse med boet.

Alt dette betyder, at du med meget stor sikkerhed kan blive boende i huset, og du må i øvrigt også gerne sælge huset uden at skulle skifte med arvinger.

At sidde i uskiftet bo har også ulemper

Men at sidde i uskiftet bo medfører også en række af ulemper. Du skal her især bide mærke i følgende:

  • Afdødes særbørn skal sige ja til, at du sidder i uskiftet bo. Det er ikke altid, at disse er indstillet på det, og derfor kan det passende aftales inden dødens indtræffen, at det er et ønske, I har.
  • Du overtager afdødes gældsforpligtelser. Og du skal huske på, at du sædvanligvis ikke hæfter for ægtefællens gæld, selvom ægteskabet havde formuefællesskab. Derfor er det i forbindelse med at sidde i uskiftet bo meget vigtigt, at du har et fuldstændigt overblik over afdødes gæld. Hvis han eller hun har gæld, du ikke kender til, kommer du nemlig også til at hæfte for den.
  • Du skal også bide mærke i, at du ikke kan råde fuldkommen frit over boet. Selvom du har lov til at rejse på ferie, købe gaver og andet, må du ikke leve ekstravagant. Så kan de øvrige arvinger indbringe sagen for skifteretten og boet blive delt.
  • Slutteligt skal du huske på, at du indtræder i afdødes skattestilling. Om det er en fordel eller ej, afhænger af en række forhold. Tal med en advokat om det.

Fra uskiftet bo til skiftet bo

Efter du er overgået til uskiftet bo, kan det ske, at boet på et senere tidspunkt skal skiftes. Det skal ske i følgende tilfælde:

  • Når den længstlevende dør
  • Hvis længstlevende ønsker at gifte sig igen
  • Hvis alle afdødes livsarvinger dør

Dertil kommer også, hvis ægtefællen ikke opfylder sine forpligtelser i forhold til boet. Det kan også ske, at afdødes særbørn vokser op, bliver myndige og ikke ønsker at give deres samtykke til, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo. Så er du tvunget til at påbegynde et skifte.

At sidde i uskiftet bo kan altså være en vanskelig affære. Men på den anden side åbner det op for en del muligheder, hvis du ubesværet ønsker at blive i boligen. Vi anbefaler, at I i god tid tager en snak med de øvrige livsarvinger, således at der fra starten er klare linjer. I øvrigt er det kun ægtefolk, som kan sidde i uskiftet bo. Hvis I ikke er gift, bør I derimod oprette et testamente, så I sikkert kan blive siddende i boligen, når en af jer dør.

latest articles