spot_img
ForsideNyhederneNovo Nordisk aktien

Novo Nordisk aktien

Novo Nordisk har de senere år været Danmarks gyldne gås. Efter nogle turbulente år efter massefyringerne i 2016 er selskabet mere end kommet sig. Siden starten af 2021 er værdien af aktien kun gået én vej – op. Værdien af aktien er mere end tredoblet siden da og står i dag i kurs 722 DKK. Men hvad er det egentlig Novo Nordisk aktien kan og hvad kan påvirke den?

Finansiel performance

Op, op og atter op. Det er som sagt den vej, det er gået for Novo Nordisk aktien de senere år. Den finansielle performance for selskabet har efterladt alle de andre danske aktier tilbage i støvet. Novo Nordisk er nu et af Europas og verdens mest værdifulde børsselskaber, med en værdi på knap 2,48 billioner DKK. Det er der flere årsager til. For det første er Novo Nordisk først og fremmest en insulinproducent til behandling af diabetes. Novo sidder på omkring en tredjedel af det globale marked for diabetesbehandling. Da flere og flere mennesker får diabetes stiger efterspørgsel og dermed også salget.

Den helt afgørende stjerne på Novo himlen er dog selskabets nye medicin mod overvægt, Wegovy. Den storsælgende medicin mod overvægt har sendt Novo Nordisk aktien på himmelkurs.

Ejerskab og investorer

Novo Nordisk har ikke en helt traditionel ejerskabsstruktur. Således har Novo Nordisk Fonden den kontrollerende ejerandel. Fonden, som blev etableret i 1989, ejer gennem sit datterselskab Novo Holding A/S cirka 28% af selskabets aktier og kontrollerer cirka 75% af stemmerettighederne. Denne struktur giver fonden en væsentlig rolle i virksomhedens langsigtede strategiske beslutninger.

Investeringsmuligheder med Novo Nordisk aktien

Alle almindelige investorer har mulighed for at købe Novo Nordisk B aktier på børsen. Den findes på alle handelsplatforme og er nemt at finde frem, når man søger på Novo Nordisk B på sin handelsplatform. Herefter er der ikke meget andet at gøre, end at trykke ‘køb’. Så ejer man et lille stykke af Danmarks suverænt mest værdifulde selskab. NB! Dette er ikke investeringsrådgivning.

Corporate governance

Novo Nordisk er et aktieselskab og følger reglerne for ledelse af sådanne. Det betyder, at selskabets aktionærer udøver deres rettigheder på generalforsamlingen, som er selskabets øverste ledelsesorgan. Derudover har selskabet en todelt ledelsesstruktur bestående af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede strategiske retning og overvågning af virksomhedens resultater, strategiimplementering og direktionens arbejde. Direktionen er til gengæld ansvarlig for den daglige ledelse af virksomheden, udvikling og implementering af strategier og politikker, virksomhedens drift og organisation og rettidig rapportering til bestyrelsen og Novo Nordisks interessenter. Bestyrelsen og direktionen er separate organer, og ingen er medlem af begge.

Novo Nordisk har selv valgt at indføre endnu et element i deres governance struktur, nemlig selve organisationen, som skal overholde det Novo kalder ‘The Novo Nordisk Way’. Det betyder, at virksomhedens medarbejdere skal stræbe efter at handle på en måde som både er økonomisk, miljømæssig og socialt ansvarlig.

Hvordan globale og lokale faktorer påvirker Novo Nordisk aktien

Novo Nordisk er en del af en ekstremt reguleret industri. Der dukker hele tiden nye regulatoriske krav op i medicinalindustrien. Det kan betyde forsinkelser af nye produkter, ændring i hvordan læger må udskrive produkterne og ændringer i prisfastsættelsen. Alt sammen forhold som kan påvirke Novo Nordisks omsætning.

Det er også tidligere set, at Novo Nordisk regnskaber er blevet påvirket af valutaudsving. Det skete for eksempel i 2018, hvor dollaren faldt meget i værdi. Da Novos suverænt største marked er USA, påvirkede dette fald i dollarkursen Novos resultater markant.

Lokalt kan økonomiske forhold i Danmark og EU påvirke Novo Nordisks resultater. Økonomiske nedture eller politisk usikkerhed kan for eksempel påvirke sundheds budgetterne, hvilket potentielt kan påvirke efterspørgslen efter særligt de af Novos produkter, som ikke er uundværlige.

Dividendepolitik

Novo Nordisk har en lang historie for at udbetale udbytte til sine aktionærer. Selskabets udbyttepolitik er at udlodde minimum 50% af det justerede nettoresultat til aktionærerne. Dette er en af årsagerne til, at investorer finder aktien attraktiv, fordi den kan sikre dem en pålidelig indkomststrøm år efter år. Der er dog ikke noget som kan garantere investorerne, at denne politik med at betale udbytte vil fortsætte også ud i fremtiden.

Fremtidsudsigter

Novo Nordisk er solidt positioneret til at udnytte den voksende globale efterspørgsel efter diabetesbehandling og andre speciallægemidler. Novo er allerede i gang med at gøre sig klar på flere fronter. For eksempel med udvidelsen af sitet i Kalundborg, hvor Novo investerer 42 milliarder DKK i en kæmpe udvidelse på 170.000 nye kvadratmeter til produktion.

Virksomheden investerer også løbende i ny forskning og nye former for behandling. De allerede eksisterende produkter sammen med den stærke pipeline af nye produkter sender et klart signal om, at Novo også er klar til fremtiden.

FAQs

Hvad er de vigtigste finansielle indikatorer man skal overveje når man evaluerer Novo Nordisk aktien?

Aktien kan vurderes på samme vis som alle andre aktier ved hjælp af henholdsvis fundamental og teknisk analyse. Fundamental analyse er en vurdering af virksomheden ud fra nøgletal i årsrapporten, mens teknisk analyse er en metode til at analysere finansielle instrumenter ved at undersøge deres pris- og volumenmønstre.

Hvordan engagerer Novo Nordisk sig med sine aktionærer og hvilke fordele har man som aktionær?

Som aktionær i Novo Nordisk må man deltage i den årlige generalforsamling ligesom man modtager udbytte.

Hvilke markedsfaktorer bør investorer overvåge for at holde sig informeret om Novo Nordisks resultater og potentielle risici?

Investorer skal holde øje med almindelige nyheder og information om medicinalindustrien, samt lokale og globale politiske udviklinger, som kan påvirke efterspørgslen af Novo Nordisk produkter eller deres forsyningskæder.

latest articles