spot_img
ForsideNyhederneCleantech-virksomheden Brunata er med i front på den grønne omstilling

Cleantech-virksomheden Brunata er med i front på den grønne omstilling

At vores klode er presset på klima og ressourcer, kommer næppe som en overraskelse. Gennem de seneste årtier har vi oplevet flere ekstreme vejrtilfælde, og vores adgang til ressourcer som rent drikkevand, sand og træ kan desværre ikke længere betragtes som værende ubegrænset. Heldigvis bliver der lanceret miljørigtige projekter både herhjemme og rundtom i verden, og der arbejdes på at få vendt den ugunstige udvikling. Her spiller cleantech-virksomheden Brunata en stor og vigtig rolle. Vi har i denne artikel fokus på den danske virksomhed og dens rolle i denne grønne omstilling.

Jordens ressourcer er pressede

Vores umættelige brug af jordens ressourcer bliver ofte nævnt i debatten om de danske miljø- og klimaudfordringer. Her fylder udfordringerne med at holde vores grundvand rent og at sørge for, at vi bevarer vores grundvandsmagasiner. Det er i alles interesse, at der også er rent drikkevand til de kommende generationer.

Det er ikke kun politikerne og befolkningen, som ønsker en udvikling mod en mere bæredygtige fremtid, så vores miljø og klima får en chance for at bedre sig. Både i udlandet og i Danmark går en lang række cleantech-virksomheder foran med grønne initiativer og udvikling af bæredygtige alternativer. En af de virksomheder, som er med helt fremme i denne grønne omstilling, er danske Brunata.

Energieffektivitet fremmer energi- og ressourceudnyttelse

Brunata er med langt fremme, når det kommer til løsninger, der kan implementere EU’s Energieffektivitetsdirektiv (også kaldet EED-direktivet). Direktivet har til formål at få landene i EU til at spare på klodens ressourcer, at skåne miljøet og at udnytte energi bedre og mere effektivt.

Du kan i Computerworlds artikel læse meget mere om Brunatas udvikling af fjernaflæste netværksbaserede løsninger til forbrugsmåling og virksomhedens kompetente rådgivning og vidensdeling, der både kommer administratorer, ejere og lejere til gode.

Brunatas rolle som cleantech-virksomhed

En stor del af cleantech-virksomhederne herhjemme er beskæftiget med at effektivisere energiforbruget. Virksomhederne har fokus på alt fra at rense vand og effektivisere behandling af affald til at udvikle grøn transport og energioptimere. 

Brunata er netop af de virksomheder, som har specialiseret sig i netop energioptimering. I mere end 100 år har virksomheden beskæftiget sig intensivt og systematisk med en optimering af boligers og bygningers energiforbrug. Brunata har hen over årene udviklet sig til at være en af verdens førende virksomheder inden for energioptimering, og virksomheden arbejder målrettet videre på at forblive blandt de bedste i verden.

Brunatas vision er at udvikle løsninger, som gør en effektiv udnyttelse af energiforbruget i bygninger og boliger til en naturlig og ongoing proces. Det overordnede fokus er via deres grønne løsninger at give deres bidrag til skabelsen af en mere bæredygtig verden.

Brunatas grønne og bæredygtige løsninger

En af Brunatas mest kendte energiløsninger er deres redskaber udviklet specifikt til fordeling og måling af forbruget af vand, varme og el. Visionen er at mindske og effektivisere energiforbruget i både beboelses- og erhvervsejendomme. Det er vigtigt for Brunata, at der udvikles løsninger, som dels tager hensyn til den grønne omstilling, og som dels formår at tage hensyn til og at inddrage det enkelte menneske, når det kommer til en bedre energi- og ressourceudnyttelse. Dette kommer til udtryk ved, at de grønne løsninger er understøttet af en lettilgængelig adgang, en overskuelig brugerflade og ikke mindst produkter af en høj kvalitet.

Brunata er i en rivende udvikling af højteknologiske løsninger, der kan monitorere og efterfølgende analysere en nærmest ubegrænsede mængde af data. Data og analyse der kan underbygge en strategi for optimering af en ejendoms energiforbrug. Det giver både administratorer og ejere en ideal mulighed for at følge og optimere en ejendoms samlede forbrug af energi.

latest articles